DOTACE

Společnost SMR PLUS, s.r.o. realizuje projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001240 „Instalace FVE na adrese Potoční 1460, Bzenec-Kolonie 69681“.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.